Steps

Step 1 – Watch the video below and answer the questions
Bekijk het filmpje en beantwoord de vragen.

 • Wat was Todd Endris aan het doen op het moment dat hij werd aangevallen?
 • Waardoor heeft Todd de aanval overleefd?
 • Op wat voor manier heeft olifant ‘NingNong’ het meisje gered?
 • Wat deed ‘Lulu the pig’ om haar baasje te redden?

Step 2 – Present Simple
Vul de juiste vorm van de present simple in.

 

Step 3 – Past simple
Lees de uitleg over de past simple.

Past simple

Bekijk de lijst met onregelmatige werkwoorden op deze pagina.

Step 4 – Read the tekst below and answer the questions

One night in December 2011, a bear came into the city of Vancouver in Canada. It walked through the city streets past houses, shops and offices. Then it found some food in bins outside a restaurant and started eating. In the morning, someone saw the bear and called the police. The police came with a vet from the city zoo. They put the bear in a lorry and took it to the mountains outside the city. Luckily, the bear was safe. Big animals usually come into cities to find food. In Cape Town in South Africa baboons come into the city when they are hungry. They go into gardens and eat fruit from trees. They even go into houses and take food from cupboards and fridges! Baboons are strong animals and they can scare people. But the city can be dangerous for baboons too. Sometimes, cars and buses kill baboons in accidents. Human food is very bad for the baboons’ teeth because it has a lot of sugar.

Text adapted from British Council.
 1. In welke werkwoordsvorm staan de blauwe woorden? Present simple of past simple?
 2. In welke werkwoordsvorm staan de rode woorden? Present simple of past simple?
 3. Welke van de gekleurde werkwoorden zijn onregelmatige werkwoorden?

Step 5 – Put the words in the past simple

Step 6 – Read the text below and answer the questions
Lees de tekst hieronder en beantwoord de vragen die onder te tekst staan.
Als je een woord niet begrijpt, kun je het opzoeken in een woordenboek!

Reasons why Im a vegetarian
Text adapted from Thought Catalog. 
 • Wat wordt bedoeld met de titel van de tekst?
 • Om welke reden is de tekst geschreven?
 • Wat is het verschil tussen ‘vegetarian’ en ‘vegan’?
 • Wat is de ‘spirituele’ reden voor de schrijver om vegetariër te zijn?
 • Vindt de schrijver vlees wel of niet lekker? Is dat altijd al zo geweest?
 • Wat wordt bedoeld met ‘their dietary choices are theirs to make’ (reason 5)?


Step 7 – Me as an animal

Sommige mensen geloven dat je, nadat je overleden bent, terug komt in een volgend leven. Dit wordt ‘reïncarnatie’ genoemd. Daarbij wordt ook geloofd dat je in zo’n volgend leven terug kunt keren als dier.
Als welk dier zou jij willen reïncarneren? Waarom dat dier? Wat zou je allemaal doen als je dat dier zou zijn? Hoe zou je leven er dan uit zien? Schrijf op welk dier jij wel zou willen zijn en wat je dan allemaal zou (kunnen) doen. Kijk goed naar het voorbeeld hieronder. Gebruik de present simple om feiten te benoemen!

If I would return as an animal in my next life, I would be a .................... because... 


Step 8 – Talk about the video
Bekijk het filmpje en zet hem op pauze na ieder stukje. Bespreek met een klasgenoot in het Engels wat er in ieder stukje gebeurt.