About the website

Op deze pagina is een overzicht te zien van hoe de website in elkaar zit en welke taaltaken er aangeboden worden.

Pagina’s
Alle language tasks zijn ingedeeld in vier subpagina’s. Om tot een mooi eindproduct te komen voor de afronding van de task, kun je terecht op deze pagina’s. De tasks worden op een interactieve manier aangeboden en vrijwel alle vaardigheden komen aan bod bij iedere task. Naast de aangeboden taaltaken is er ook een aparte grammatica pagina waarop verschillende grammaticaonderdelen nog eens extra geoefend kunnen worden.

  • Task – Als je op een task klikt kun je kort lezen waar deze over gaat en welke leerdoelen bij deze task horen.
  • Theme – Hier vind je een beschrijving van het thema/de situatie en pre-task exercises.
  • Product – Op deze pagina lees je hoe het eindproduct eruit moet komen te zien en welke eisen er aan het product worden gesteld.
  • Steps – Hier lees je welke stappen doorlopen moeten worden om tot het eindproduct te komen.
  • Useful – Op deze pagina vind je useful language en links.

Tasks
Task 1: This is me – Voor deze taak maakt de leerling een poster en een presentatie.
Task 2: Trip to London – Voor deze taak stelt de leerling een excursieprogramma samen.
Task 3: High Tea – Voor deze taak maakt de leerling een uitnodiging en gerecht voor een high tea.
Task 4: What’s on the menu? – Voor deze taak bedenkt de leerling een eigen restaurant en menukaart.
Task 5: My pet – Voor deze taak schrijft de leerling een e-mail bericht.

Alle teksten en foto’s zijn door mijzelf geschreven en gemaakt, tenzij anders aangegeven.

Untitled design

Voor de docent
De tasks kunnen op diverse manieren worden toegepast in de les. Het is raadzaam om de leerlingen van te voren duidelijke instructies te geven over het opslaan van hun werk. Zo zou je de leerlingen kunnen laten werken in een schrift, maar je kunt er ook voor kiezen om de leerlingen een online portfolio te laten maken. Dit kunnen ze doen door bijvoorbeeld een Google Sites te maken waarop de printscreens van de gemaakte opdrachten en doorlopen steps kunnen worden getoond.
De taaltaken kunnen worden gebruikt ter ondersteuning van de gebruikte leergang en zorgen ervoor dat de leerling op een interactieve wijze bezig is met de Engelse taal.

 

IMG_3116

 

Follow AnyTask on social media!